SAKSLISTE   Møteinnkalling      Årsoppgjør 2017      Møteprotokoll

REFERATER

Tematime: NAV Nordland og NA

3/18 18/203 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

4/18 17/546 HØGTIND KENNEL

5/18 18/188 ETABLERING AV BEIARN NÆRINGSBYGG KF

6/18 18/169 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - COOP PRIX 018 BEIARN OVERDRAGELSE AV BEVILLING

7/18 18/170 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - COOP MARKD MOLDJORD OVERDRAGELSE

8/18 18/88 ÅRSOPPGJØR 2017

9/18 16/662 REVIDERING AV TJENESTEAVTALER MELLOM BEIARN KOMMUNE OG NORDLANDS SYKEHUSET HF

10/18 16/463 NY SAMARBEIDSAVTALE FOLKEHELSE

11/18 18/120 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN I GRUNNSKOLEN FOR KOMMUNENE BEIARN, FAUSKE, SALTDAL, STEIGEN, SØRFOLD

12/18 18/140 ENDRING AV VEDTEKTER BEIARN BARNEHAGE

13/18 18/60 RESSURSER OG RAMMETIMER 2018 - 2019

14/18 17/760 NY RENOVASJONSFORSKRFTSALTEN

15/18 17/689 KONSESJONSKRAFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE

16/18 18/183 NYE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET

17/18 17/723 STRATEGIPLAN FOR MINERALNÆRINGEN I SALTEN 2017 - 2027

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget og Biblioteket fra 16. april 2018.

Beiarn kommune, 12.04.2018

Monika Sande Ordfører.