Saksliste     Møteinnkalling    Møteprotokoll

Tematime: RKK Salten, Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten, Nye PPT Indre Salten 

Orientering: Økonomi

Referater

27/18 18/474 Godkjenning av protokoll - kommunestyret

28/18 17/358 Vannscooter - forskrifter/regler

29/18 18/344 ROS Salten

30/18 16/1041 Endring i selskapsavtalen Iris Salten IKS

31/18 18/249 Skatt på vannkraft i endring

 

Beiarn kommune 12.9.18
Monika Sande
ordfører