Ordfører

Navn Tittel Kontor Mobil
Monika Sande Ordfører 75 56 90 10 416 39 125

Rådmannen og sentraladministrasjonen

 

Navn Tittel Kontor Mobil
Ole Petter Nybakk Rådmann 75 56 90 11 419 15 091
Geir Arne Solbakk Økonomisjef 75 56 90 15 915 49 710
Thore Steen Økonomikonsulent 75 56 90 21  
Nina Brülhart Personal- og økonomikons. 75 56 90 22  
Bjørnar Brændmo Næringskonsulent 75 56 90 12 995 58 250
Elin Brændmo Sekretær 75 56 90 28  
Anne Turid Brændmo Sekretær 75 56 90 28  
Bjørn Savstad Kommunikasjonsrådgiver  /  Personvernombud 75 56 90 17 992 27 015
Elin Johannessen Prosjektleder - Beiarpuls   900 12 477

Servicetorget - TLF 75 56 90 00

Navn Tittel Kontor Mobil
Karin Nordland Sekretær 75 56 90 25  
Anders Forstun Konsulent 75 56 90 03 466 75 326
Anita Selfors Sekretær 75 56 90 26  

IT-avdeling

Navn Stilling Kontor Mobil:
Anita Selfors IT-ansvarlig 75 56 90 26  
Ahmed Okasha Senior IT-konsulent 75 56 90 14 990 38 255
Adrians Pesko IT-lærling 75 56 90 20 468 34 337

Teknisk og landbruk

Navn Tittel Kontor Mobil
Frank Movik Kommunalleder 75 56 90 80 992 49 598
Freddy Olsen Leder Drift 75 56 90 83 917 94 401
Torbjørn Grimstad Ingeniør 75 56 90 81   
Geir Hansen Prosjektleder   957 46 362
Anne Maren Wasmuth Leder Plan forvaltning 75 56 90 85 480 92 659
Thomas Olufsen Skrautvol Fagleder skog/utmark/miljø 75 56 90 87  
Thomas Sørensen Fagleder Plan og miljø 75 56 90 86  
  Slagøyra 75 56 90 90  
  Renseanlegget 75 56 90 91  
  Beiarn Kirke 75 56 90 95  
Bjørnar Kristoffersen Leder vaktmesterkorpset   419 15 202
Torleif Eggesvik     948 42 659
Jøran Hemminghyth     970 07 495
Tor Allan Strand     918 33 560
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester, Beiarn sykehjem 75 56 91 45 901 10 552
Roald Moldjord     915 35 494
Benny Watne     412 22 212

Oppvekst og kultur

Navn Tittel Kontor Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder 75 56 90 30 481 60 037
Janne Berntsen Fagleder kultur 75 56 90 34  
Marit Moldjord Flyktningskonsulent 75 56 90 40  
Laila Gabrielsen Biblioteksjef 75 56 90 37  
Malin Steffen Berg Barne- og ungdomsarbeider 75 56 90 38  

Flyktningetjenesten

Navn Tittel Kontor Mobil
Marit Moldjord Fagleder 75 56 90 40 481 19 259
Anne Grete Sjøgård Miljøarbeider   941 34 693

 

Beiarn barnehage

Navn Tittel Kontor
Aino Sande Styrer 75 56 90 45 903 69 926
Avd. Moldjord   75 56 90 44
Avd. Tollå   75 56 91 70

 

Skolene i Beiarn

Navn Tittel Kontor Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder oppvekst 75 56 90 30 481 60 037
Knut Rønnåbakk Rektor, Trones skole 75 56 91 82 472 52 074
Rita Olsen Rektor, Moldjord skole 75 56 90 52 950 44 079
       
Trones skole      
Ivar Sæther Rådgiver 75 56 91 83 900 64 402
Lærerrom   75 56 91 84  
       
Moldjord skole      
Rune Jørgensen Logoped 75 56 90 53  
Lærerrom   75 56 90 56  

 

Sosialkontoret

Navn Tittel Kontor Mobil
Marit Moldjord Sosialkonsulent 75 56 90 40 481 19 259
Lisa Mari Vesterå Barnevernet (Saltdal)   917 55 026
 

 

Legetjenesten

Navn

Tittel

Kontor

Mobil

Legevakt

 

116 117

 

Øyeblikkelig hjelp

 

113

 

Legekontor

 

75 56 91 00

 

 

 

 

 

Therese Brodersen

Helsesøster

75 56 91 32

482 30 319

 

Fysioterapi (kontor)

75 56 91 35

 
 

Jordmor (kontor)

75 56 91 33

 

Helse og omsorg

Navn Tittel Kontor Mobil
Lisbeth Movik Kommunalleder 75 56 91 57 994 85 163
Wenche Steen Sekretær 75 56 91 42  
       
Beiarn sykehjem      
Elisabeth Lilleeng Virksomhetsleder 75 56 91 43  
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester 75 56 91 45 901 10 552
Kjøkken   75 56 91 47  
Vaskeri   75 56 91 48  
Skjermet avdeling (Heimen)   75 56 91 55  
       
Hjemmebasert omsorg      
Torhild Moen Andersen Virksomhetsleder 75 56 91 53  
Hjemmesykepleie   75 56 91 56  
Hjemmesykepleien Øverbygda / kveld   970 16 342
Hjemmesykepleien Nerbygda   952 40 340
       
Linda Moen Fagleder miljøbolig   909 58 744
Morten Hammer Fagleder psykisk helse og rus 75 56 91 66 992 63 713
Kristin Hemminghytt Psykiatrisk sykepleier 75 56 91 66  
Aktivitetssenter, hesteskoen   75 56 91 60  
       
Kommunepsykolog      
Lin Voster     950 26 299