Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

REFERATER

 

5/21             21/161              GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET                                                                                                
 

6/21             21/145              ORIENTERINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET 17. MARS 2021                                                                                              
 

7/21             21/127              ADMINISTRASJONSUTVALGETS MYNDIGHET OG HENSYN TIL ÅPNE/LUKKEDE MØTER                                                                                                 

                    

8/21             21/125              LÆRLINGEORDNINGEN I BEIARN KOMMUNE