SAKSLISTE      Møteinnkalling  sak 7/18  Møteprotokoll

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/18 18/131 GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

2/18 17/760 NY RENOVASJONSFORSKRIFT SALTEN

3/18 16/463 NY SAMARBEIDSAVTALE FOLKEHELSE

4/18 16/662 REVIDERING AV TJENESTEAVTALER MELLOM BEIARN KOMMUNE OG NORDLANDS SYKEHUSET HF

5/18 18/120 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN I GRUNNSKOLEN FOR KOMMUNENE BEIARN, FAUSKE, SALTDAL, STEIGEN, SØRFOLD

6/18 18/140 ENDRING AV VEDTEKTER BEIARN BARNEHAGE

7/18 18/60 RESSURSER OG RAMMETIMER 2018 - 2019.

8/18 18/124 KULTURSTIPEND 2018 - Unntatt off. Ofl §5

Beiarn kommune, 15.03.2018

Helge Osbak Leder.