SAKSLISTE     Møteinnkalling    Møteprotokoll

Rådmannens budsjettforslag vil bli presentert i felles møte med plan og ressursutvalget kl 10.00.

 

                     GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET30/18           18/627                                                                                                             

 

31/18           18/560                                                                                                             

                     MØTEPLAN 2019
 

32/18           18/278                                                                                                             

                     BUDSJETT 2019
 

33/18           18/612                                                                                                             

                     OMGJØRING AV BEIARSTIPENDET
 

34/18           16/807                                                                                                             

                     SAMARBEID OM NAV I INDRE SALTEN
 

35/18           18/60                                                                                                               

                     RESSURSER OG RAMMETIMER  2019
 

36/18           18/628                                                                                                             

                     SALG AV BOLIGER