SAKSLISTE          Møteprotokoll

11/18           18/280     GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

12/18           18/99     TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR LAG OG FORENINGER, INKLUSIV KOR OG KORPS 2018

13/18           18/121     KULTURMIDLER 2018 TILTAK FOR BARN OG UNGE

14/18           18/14      AVTALE OM SAMARBEID FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN FOR RISIKOUTSATTE
                                   GRUPPER - TRYGG HJEMME


15/18           16/475      REGIONALT KOMPETANSEKONTOR SALTEN - UTVIDING AV RKK SALTEN