SAKSLISTE   Møteinnkalling      Møteprotokoll

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/18 18/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

2/18 17/726 MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK TOVE OG VIGGO HANSEN

3/18 17/663 MOTORFERDSEL I UTMARK HILMAR EMIL SKOGLUND

4/18 17/569 REKVISISJON OPPMÁLINGSFORRTNING - JORDLOVSBEHANDLING

5/18 16/326 HYTTE OPPFØRING PÅ LARSOS - 17/7 KV ANTO SERVICE AS

6/18 17/571 DISPENSASJON FRADELING FRITIDSTOMT - JANNE SOLBAKK GNR. 54/4

 

Beiarn kommune, 11.01.2018

Ole Håkon Hemminghytt Leder.