SAKSLISTE Møteprotokoll

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

13/18           18/279     GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

 

14/18           18/276     SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRADELING AV
                                    TO TOMTER BENTE STEN JOHANSEN

 

15/18           18/274     DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG
                                    PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 1-8 KAKEVIKA

 

16/18           18/148     SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - TILBYGG 55/60
 

17/18           18/129     SØKNAD OM DISPENSASJON TROLLDALEN 18/1
 

18/18           18/128      FORSLAG TIL NY BEITEBRUKSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE 2018-2021
 

19/18           17/358      VANNSCOOTER  - FORSKRIFTER/REGLER
 

20/18           17/643      MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK
 

21/18           18/90      MOTORFERDSEL I UTMARK GEIR ARNE SOLBAKK
 

22/18           18/143     SØKNAD DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK LIV BRIT PEDERSEN
 

23/18           18/224     SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK LILLIAN TRONES OSBAK

24/18           18/255     MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK
 

25/18           18/267      MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK
 

26/18           18/271     MOTORFERDSEL I UTMARK -  BARMARK MOLDJORD SKOLE V/STURE MOLDJORD
 

27/18           18/302     FASTSETTING AV GRENSE AV ELV/SJØ