Saksliste     Møteinnkalling   Møteprotokoll

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

7/18 18/130 GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

8/18 18/128 HØRING AV FORSLAG TIL BEITEPLAN

9/18 18/2 HØRING - KONSESJONSSAK 132 KV SUNDSFJORD-VIA SAL TSTRUMEN TIL HOPEN - 132/22 KV KJELLING TRANSFORMATORSTASJON -132/66/22 SALTSTRAUMEN TRANSFORMATORSTASJON

10/18 18/39 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVEN BOLIGER STORJORD GNR 16/81

11/18 18/13 MOTORFERDSEL I UTMARK JONNY SANDMO

12/18 18/1 7 MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK

Beiarn kommune 08.03.2018 Ole Håkon Hemminghytt leder