Saksliste Møteinnkalling   Møteprotokoll

Tematime: Motorferdsel

Referater   

Delegerte vedtak

28/18 18/410 Godkjenning av protokoll plan og ressursutvalget

29/18 18/224 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark Lillian Trones Osbak

30/18 18/255 Søknad motorferdsel i utmark barmark Gunnar Skoglund

31/18 18/315 Søknad motorferdsel i utmark barmark trond Tideman

32/18 18/427 Søknad motorferdsel i utmark barmark Magne Sivertsen

Moldjord 23.8.18

Ole Håkon Hemminghytt, leder