Elever fra Moldjord skole sang gamle sanger fra Beiarn, kommunehuset på JulAndersdagen. «Kjæm de isamen to eller tre får de da tell å låta, kjeftan de går som hammar på ste, just så de klenka båta». Mange, merkelige ord og uttrykk i disse gamle sangene😊

Sang kommunehuset.JPG