Skatteetaten

Informasjon om skatt finner du hos:

logo skatteetaten

Vi benytter Bodø Kemnerkontor til denne funksjonen tlf 75 55 50 00, Moloveien 20, 8003 Bodø
Kommunen har ikke noe eget skattekontor.

Folkeregister

Folkeregisteret er en del av Skatteetaten. Når du har spørsmål relatert til folkeregisteret, skal du altså kontakte Skatteetaten, ikke kommunen