Du kan sette i gang en rekke prosjekter uten å søke.
Forenkling av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.
Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.