Du kan søke om tilskudd til:

Drift av idrettsanlegg
Drift av idrettslag
Aktiviteter for lag og foreninger
Aktiviteter for barn og unge

Aktivitetsbudsjett, søknadssum, samt fjorårets regnskap må vedlegges.


Søknadsskjemaet  leveres i servicetorget eller sendes på e-post til post@beiarn.kommune.no

Du kan også sende det i posten til:
Beiarn kommune 
Nedre Beiarveien 906 
8110 Moldjord

Søknadsfrist 1. april