Sykkelløype på uteskoledag. Det ble øvd på forskjellige øvelser. Dagen ble avsluttet med en liten sykkeltur. Det ble vist film og snakket om trafikksikkerhet.Sykkelløype1.jpg

Sykkelløype2.jpg

Sykkelløype3.jpg

Sykkelløype4.jpg