Aktivitetstid.pngElevrådet hadde invitert hele skola til aktivitetstimer siste halvdel av fredagen. (9.3.) De hadde planlagt en mengde med konkurranser. Elevene var inndelt i 6 grupper, aldersblandet. En representant fra hver gruppe ble plukka ut og fikk være med på aktiviteten. Det var å ta i mot en ball som laget lyd med bind for øynene, dartsspill, treffe kjegler med ball osv. Alle fikk prøve seg. Premiering til slutt. Et flott tiltak.