Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Besøkshjem/Å være besøkshjem

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til de familiene som har lite nettverk eller ekstra stor omsorgsbyrde.

Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis søke etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier.

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernsloven kapittel 3 Hjelpetiltak og og § 12-11 - Krav om politiattest

Lover

Barnevernsloven

___

Skjema

Søknaden sendes til

Saltdal kommune
Barneverntjenesten

Kirkegata 23

8250 Rognan

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barneverntjernesten
Besøksadresse:Kommunehuset,

Kontaktpersoner

Navn:Morten Hammer
Tittel:Kommunalleder Helse og omsorg
Telefon:99263713
Epost:morten.hammer@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 10:19
Gyldig fra2014-02-07
Gyldig til2017-06-30