Beiarn kommune benytter to typer skjemaer; elektroniske skjema og papirskjema.