Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brøyting av private veger

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Brøyting av private veger er ikke en lovpålagt tjeneste. Tjenesten er vedtatt av Beiarn kommunestyret og blir vurdert årlig.

Målgruppe

Alle som har privat vei og som har fast bostedsadresse. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.

Kriterier/vilkår

Alle oppsittere lags en privat vei må betale for tjenesten hvis Beiarn kommune skal brøyte veien.

Pris for tjenesten

Brøytesatser 2020/21

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Når du får tildelt brøyting omfatter ordningen kun brøyting og ikke tining av stikkrenner o.l.

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Påmelding til servicetorget tlf 75 56 90 00
post@beiarn.kommune.no

Skjema

Maskinrapport (for brøyterne)

Maskinrapport (brøytere)

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 56 90 00
Epost:post@beiarn.kommune.no
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-24 09:21