Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering og rehabilitering

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Habilitering og rehabilitering

Beskrivelse

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet

Utledet av formål og overordnet ansvar er følgende oppgaver sentrale:

 • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Oppnevning av koordinator
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering

 

Målgruppe

Innbyggere i kommunen med sammensatte behov.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Nordlandssykehuset:
 

aaa

Lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  §3,2 punk 5

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e (Samhandling og samarbeid)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og omsorgs avdelingen
Telefon:755 69140
Postadresse:Nedre Beiarveien 906 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:Rønnågveien 20 8110 Moldjord

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og omsorgs avdelingen
Telefon:755 69140
Postadresse:Nedre Beiarveien 906 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:Rønnågveien 20 8110 Moldjord

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-04-16 09:39