Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjortevilt - fellingsstatistikk

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Etter avslutta jakt skal alle vald levere statistikk over årets jakt med opplysninger om felte dyr, sett elg/hjort og slaktevekter. Ved jaktas slutt skal det innleveres kjever av elg og hjort på et nærmere angitt tidspunkt.

Målgruppe

Vald og valdansvarlige.

Pris for tjenesten

Gebyr felt hjortevilt 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Bestandsrapport for elgen i Beiarn kommune 2021
aaa

Lover og forskrifter

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) med tilhørende forskrifter.

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Statistikken leveres til kommunen innen 10 dager etter avslutta jakt for hver enkelt art.

Skjema

Statistikk føres på tilsendte skjemaer. Dersom det er behov for supplering, må det tas kontakt med kommunen.
Skjema finner du også på www.hjorteviltregisteret.no

 

Søknadsfrist

Skjemaene skal sendes til kommunen innen 10 dager etter avslutta jakt.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Statistikken behandles av viltansvarlig, før den sendes til SSB.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruks- og kulturadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-22 09:54