Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hundehold

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Båndtvang

Beskrivelse

Forskrift om hundehold i Beiarn kommune ble fastsatt av kommunestyret 10. november 2006. Det er generell båndtvang i tiden fra 1. april til og med 20. august. I tillegg skal hund holdes i bånd eller  forsvarlig sikret i boligområder, handleområder og på kirkegårdene hele året. I områder hvor bufe beiter skal hunder holdes i bånd fram til 20. oktober.

For å beskytte viltet kan det under ekstraordinære snøforhold vedtas båndtvang for hund.

Søknad om dispensasjon fra forskrift eller hundeloven sendes kommunen.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune, 8110 Moldjord eller post@beiarn.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende innen 3 uker etter mottat søknad.

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruks- og kulturadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Kontaktpersoner

Navn:Kolbjørn Baadshaug
Tittel:Fagleder, skog, utmark og miljø
Telefon:90611579
Epost:kb@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-02-27 12:59