Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturpris

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Beiarn kommunes formål med kulturprisen, er å hedre personer som har bidratt med en god og årelang innsats på kultursektoren i kommunen, samt stimulere til videre innsats. Kulturprisen innehar et kvalitetsstempel og skal «henge høyt».

Forslaget til kulturprisen må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement i kulturlivet. 


2017: Magnus Stensland

2014: Svein Johansen

2012: Bjørg Carlsen

2011: Trond Kristensen

2010: Knut og Toril Sivertsen

2009: Thore Steen

2008: Ole Steinar Svendsen

2007: Knut Rønnåbakk

2006: Roald Selfors

2005: Finn Kvæl

2004: Liv Nybakk

2003: Lillian Moldjord. Runar Larsos og Bernt Asle Karlsen

2002: Ranveig Ringaker

2001: Asbjørn Johansen

2000: Erik Gabrielsen

1999: Ågot Eide og Frigg Ottar Os

1998: Olaug og Ludolf Os

1997: Ivar Arne Sæther

1996: Øystein Ringaker

1995: Toril og Kjell Aune

1994: Ingrid Kolvik Larsen

1993: Inge Strand

1992: Per Strand

1991: Hildor Johansen

1990: Anne-Lise og Leif Viktor Olsen

1989: Per Kjærran

1988: Aril Tollånes

1987: Kirsten og Arne Klausen

1986: Jorunn Laastad

1985: Ikke utdelt

1984: Henry Jentoft

1983: Kåre Helbostad og Sussi Gabrielsen

1982: Erling Vegusdal og Henry Dokmo

 

aaa

Lover og forskrifter

Vedtekter for kulturprisen:

1. Formålet med kulturprisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats på kulturfeltet i kommunen, samt stimulere til innsats. Kulturprisen skal ”henge høyt” og hedre personer som har bidratt med en god egeninnsats innen kulturarbeid utenom ordinært frivillighetsarbeid.
2. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig. Forslaget må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement på kulturfeltet, herunder materiell og immateriell kultur.
3. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.
4. Prisen består av et pengebeløp på kr. 10.000,-. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen.
5. Prisen gjøres kjent i kommunen og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

Reglene revidert og vedtatt i Kommunestyret 2017.

___

Skjema

Søknadsfrist

Forslag sendes til Beiarn kommune innen 15. mai
Neste gang prisen deles ut blir i 2023.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruks- og kulturadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-08 10:54