Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter. Arbeidet er hjemlet i Folkehelseloven, kapittel 3 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29#KAPITTEL_3). To viktige forskrifter er forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (http://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928) og forskrift om miljørettet helsevern (http://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486).

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten utfører dette arbeidet for kommunen. Informasjon om fagfeltet og arbeidet finnes på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.  Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

 

  • Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.

  • Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.


    Kontaktinformasjon:
    - Beiarn legekontor, tlf , 75569100, e-post post@beiarn.kommune.no 
    - Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Stormyrveien 25, 8008 Bodø. tlf 40 00 77 77, E-mail: post(at)hmts.no ,

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-08-21 14:10