Møteinnkalling
Møterprotokoll

Saksnr.
 

Arkivsaksnr. Tittel
Møtet blir gjennomført som digitalt møte. 
Tidspunkt er pt. noe uklart , medlemmene blir ringt opp med ca. 1 
times varsel. 
Tidligste påregnelige møtestart vil være kl. 13.00. 
REFERAT 

5/22

22/234 
GODKJENNING A V PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET

6/22 

22/232 
ORIENTERINGER - ADMINISTRASJONSUTVALGET 10.05.22.