Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr. 

Tittel 

 

REFERATER 

6/22 

22/190 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

7/22 

22/182 
ORIENTERINGER - DRIFTSUTVALGET 6. APRIL 2022 

8/22  

22/158  
DELTAGELSE I OPPFØLGINGSORDNINGEN 2022 - 2025 

9/22 

21/208  
ØKT RESSURS - BEIARN BARNEHAGE 

10/22

21/66 
SALG AV KONSESJONSKRAFT