Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr. 
Tittel 
Tematime: «Hva skjer for barn og unge i Beiarn i 2022 og framover» v/Chris Windfield, kultur og fritidskonsulent barn og unge. 
REFERATER 
DELEGERTE VEDTAK. 

1/22 

22/75 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

2/22 

22/78 
ORIENTERINGER - DRIFTSUTVALGET 1. JUNI 2021 

3/22  

22/45 
SAMORDNA INNKJØP I NORDLAND-NY VERTSKOMMUNEA VTALE 

4/22 

20/264 
ETABLERING A V SEKRETARIAT I HELSEFELLESKAPET LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SALTEN