21/223

1/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

 

21/209

2/21 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - ORGANISERING AV SFO-TILBUDET

 

21/208 Ofl § 13

3/21 MULIG BEHOV FOR ØKT RESSURS - BEIARN BARNEHAGE OG BEIARN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

 

21/95

4/21 TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR LAG OG FORENINGER 2021

 

21/139

5/21 TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

 

21/188

6/21 KULTURSTIPEND 2021 - saken legges fram i møte.