Protokoll
SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

Referater

Delegerte vedtak

 

11/21           21/517                                                                                                             

                     GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET
 

12/21           21/522                                                                                                             

                     ORIENTERINGER - DRIFTSUTVALGET 31.08.21
 

 

Moldjord, 24.08.2021

Marit Moldjord

leder