Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søppeltømming

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Beiarn kommune er med i interkommunalt avfallsselskap (IRIS) som gjør innsamling av husholdningsavfall I kommunen. Det er også Miljøtorg på Høyforsmoen.

Miljøtorg Beiarn

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Renovasjon / Iris 2018

Renovasjon / Miljø 2018

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Skjema

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-22 11:52