Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. april 2021 kl. 09:07

Korona-informasjon

Koronatelefonen i Beiarn kommune 913 27 100​ mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00

Les mer

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søppeltømming

Beskrivelse

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

Beiarn kommune er med i interkommunalt avfallsselskap (IRIS) som gjør innsamling av husholdningsavfall I kommunen. Det er også Miljøtorg på Høyforsmoen.

Miljøtorg Beiarn

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Renovasjon / Iris 2018

Renovasjon / Miljø 2018

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Skjema

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-22 11:52