Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. april 2021 kl. 09:07

Korona-informasjon

Koronatelefonen i Beiarn kommune 913 27 100​ mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00

Les mer

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

___

Skjema

Søknaden sendes til

Saltdal Kommune
barneverntjenesten

Kirkegata 23

8250 Rognan

Saksbehandling

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barneverntjernesten
Besøksadresse:Kommunehuset,

Kontaktpersoner

Navn:Lisbeth Movik
Tittel:Kommunalleder Pleie og omsorg
Telefon:99485163
Epost:lisbeth.movik@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 10:20
Gyldig fra2014-02-07
Gyldig til2017-06-30