Torsdag 3. mai arrangerer Trones skole SOS kafé til inntekt for Juliaca, en SOS landsby i Peru. Det blir salg av kaffe, saft, boller, pizzasnurrer, vafler mm. Loddsalg og Åresalg.

sos-juliaca-Ã¥pning-08.jpg

"Andel fattige i Peru har gått ned de siste ti årene, men det er fremdeles store økonomiske og sosiale forskjeller i landet; i rurale områder er fattigdomsraten over 45%. Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn står i fare for miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS-barnebyers forebyggende arbeid.
 

SOS-barnebyer har arbeidet i landet siden 1975. 12 barnebyer er hjem til 642 barn, som bor i en av 117 SOS-familier. Ungdom følges opp i egne program for ungdom eller av ungdomsrådgivere. Familieprogrammene i landet støtter over 7000 barn fra 4084 familier. Familieprogrammene opererer ut fra sosialsentre, som enten drives av SOS-barnebyer eller lokalsamfunnet med støtte og opplæring fra SOS-barnebyer. Sosialsentrene yter helsetjenester, opplæring og oppfølging av ernæring, samt dagsenter der de minste barna kan være mens foreldrene er på jobb. Mens barna er på skolen og på dagsen­teret, kan foreldre dra nytte av opplæring som tilbys av familieprogrammet. Gjennom ulike workshops gis det både arbeidsrettet opplæring og opplæring i god barneomsorg og riktig kosthold.

SOS-barnebyer i Juliaca

Familieprogrammet har vært i drift siden 2008. I samarbeid med lokale myndigheter og organisasjoner jobber SOS-barnebyer direkte med familier og lokalsamfunnet så de best kan beskytte og ta vare på barna så de kan fortsette å bo sammen med sin biologiske familie. Barnebyen i Juliaca ble åpnet i 2009 og består av 13 familiehus med kapasitet til 108 barn. Per i dag bor det 65 barn i 11 SOS-familier. Barnebyen er norskfinansiert og 7 av husene ble finansiert av Frivillige for SOS-barnebyer."