Beiarn Bygdetun (Salten Museum) Dokmo. Åpent i sommersesongen

Galleri eft. Kunstkafé, Tvervik. Åpent i sommersesongen. Tlf 99 03 12 31 Mer info på Facebook

Nye Beiarn turistsenter, Trones. Tlf. 911 51 156 Åpent i sommerseongen og annenhver helg i vintersesongen. Mer info på Facebook

Beiarn Hotell og Kro AS, Storjord tlf 75 56 99 33 / 915 52 664. Åpningstider: 11:00–20:00. Mer info på Facebook