Stavkirka på Savjord

Stavkirken er privateid og bygget på eget initiativ av eieren Magnus Stensland.
Den er en forminsket kopi av Gol Stavkirke fra midten av 1200-tallet,
som står på Norsk folkemuseum på Bygdøy i Oslo.
Stensland har bygd kirken etter bilder som han selv har tatt.
Alt av material er hentet fra egen skog. Telefon: 75 56 95 78

medium_stavkirka_small.jpg

Steen og Wormsen Stauder

En liten planteskole med et stort utvalg av gode og spennende stauder. De prøver hvert år ut et stort antall nye arter, og ved hybridisering og utvalg har de laget flere nye kultivarer. Planteskolen er åpen for besøkende fra mai -oktober. I tilknytning til planteskolen har de anlagt en demonstrasjonshage, hvor de prøver ut nye sorter for dyrkingsverdi og hardførhet. Besøkende vil da få se hvordan plantene tar seg ut i utvokst tilstand. Steen og Wormsen Stauder, Strand, 8110 Moldjord. Nettside Telefon: 75 56 96 73 e-post: trosteen@online.no

Kunst

På Trones finnes Beiarns del av Skulpturlandskap Nordland: I dag, i morgen, for alltid av Cari Caven.
Vår lokale kunstner Kurt Edvin Blix Hansens arbeider ”Spor av tid” i Beiarfjorden og ”En reise i tid og rom” på bygdetunet er verdt å få med seg. 

Artelier Tvervik. Kunstnerparet Anne Rita Nybostad (bildekunstner, fortrinnsvis skulptur) og Kurt Edvin Blix Hansen (maler) har kunstgalleri i Tvervik. Atelier Tvervik, Tvervik, 8110 Moldjord Telefon: 75 56 85 28.

Kulturminnesti

Fotoinstallasjonen i Beiarn er en utendørs fotoutstilling laget av Nordlandsmuseet. På fire forskjellige steder i kommunen er det montert i alt fem stativ med fotografier av det gamle kulturlandskapet og ferdselsårene i Beiarn.
 

Villmarkscampen Dållågádden

Omvisning blant samiske kulturminner og overnatting på reinskinn i lavvo eller gamme. Vertskapet garanterer et opphold uten luksus, men i naturskjønne omgivelser.  Telefon: 95947416 og 90964649

Bygdetunet på Dokmo

En dag på bygdetunet er verdt å ta med seg,
Bygdetunet er bygd opp rundt den gamle prestegården fra 1857.
På bygdetunet kan du oppleve møtet mellom innlands- og kystkultur.
Landbruk med korndyrking, skogsdrift og utmarksnæring er hovedtema på museet.
Her er faste utstillinger med gamle redskaper, bruksgjenstander og annet fra bygda.
medium_bygdetun05_300x226.jpg

Geitsætra på Staupåmoen

I øvre Beiardalen finner du ei fellessæter i flotte omgivelser. 1000 geiter holder til i området. Øvre Beiardalen er godt egnet for rast og for små og store turer. Ei restaurert mølle står også ved området, sam trestaurerte Staupåmofjøsen, satt opp for 140 år siden av innflyttere fra Rana.