Står du i manntallet?

Om du bor i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du er registrert som bosatt eller folkeregistret den 30. juni 2023. Dersom du får tilsendt valgkort er du innført i manntallet.

Manntallet legges ut til ettersyn i servicetorget, biblioteket, Coop Prix Beiarn, Best stasjon Tollå og Coop Marked Nygårdsjøen. Der kan du selv undersøke om du står i manntallet. 

Feil i manntallet?

Klage over feil i manntallet sendes til Beiarn kommune på e-post: post@beiarn.kommune.no