Info

  • På valgdagen må du stemme i kommunen du er manntallsført i. Det vil si den kommunen du har registrert bostedsadresse i. 
  • På valgkortet ditt står valglokalet som er nærmest for deg, men du kan også velge fritt blant valglokalene i Beiarn kommune
  • Husk legitimasjon! 

Her kan du stemme søndag 10. september

Valglokale Åpningstider
Samfunssalen, Moldjord skole 14:00 - 19:00

 

Her kan du stemme mandag 11. september

Valglokale Åpningstider
Gymsalen, Beiarn barne- og ungdomsskole 10:00 - 18:00
Granli idrettshus 10:00 - 18:00
Samfunnssalen, Moldjord skole 10:00 - 18:00