Design og redesign.

Oppgave: VINTER
Varighet: Uke 2, 3, 4, 5 – lage utstilling etterpå.

Produkt: Bruksgjenstand - gjenbruk av klær.
Alle må ta med seg klær de skal bruke i oppgaven,
– hjemmefra.


Mål: Designprosess:
- idéfase – felles,
- å bearbeide ideer – hva skal jeg lage, og hvordan,
- prøve ut og vurdere materialer og teknikker,
- vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene.

Mål: Produkt:
- praktisk skapende arbeid – materialkunnskap,
- håndverksteknikker.
- bruk av ressurser - gjenbruk
 

Vurdering:
- arbeidstegning – lages på ark – skal brukes i utstillinga,
- valg av materialer – hvorfor velger jeg dette – begrunne,
- skriftlig beskrivelse av arbeidsprosessen – oppstart -
  problemer underveis
- sluttprodukt – hvordan ble dette?
- egenvurdering – ble alt slik det var planlagt –   
  hvorfor/hvorfor ikke?

 

Design og Redesignutstilling.jpg