SAKSLISTE       Møteinnkalling    Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

33/17 17/468 Motorferdsel i utmark

34/17 16/480 Reguleringsplan næringshytte ,ed atkomst på Leiråmo

35/17 161761 Regional plan om vannkraft- Politisk prioritering av fosser

36/17 17/474 Sølnad om kjøp av tilleggsareal til tomt i Holmen boligfelt

37/17 17/480 Godkjenning av protokoll - Plan og ressursutvalget

 

Beiarn kommune, 16.08.2017

Ole Håkon Hemminghytt Leder.