Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Grunnskoleopplæring - permisjon / Søknad om fri

Beskrivelse

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle søknader om permisjon sendes til og behandles av skolen. Søknad om permisjon skal normalt være skolen i hende i god tid – helst 4 uker før tidsperioden det søkes for. Dette for en best mulig saksbehandling og en eventuell mulighet til å anke. Ved søknad om permisjon benyttes eget skjema.

Skjema

Søknad om permisjon/fri fra opplæring i grunnskolen

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
Trones skole / Moldjord skole
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst og kultur
Postadresse:Nedre Beiarveien 906 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-04-16 10:23
Gyldig fra2015-03-02
Gyldig til2018-06-30