Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beiarn kulturskole

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Retningslinjer

Retningslinjer for elevopptak

___

Skjema

Skjema

Skjema for utmelding
Søknadsskjema for elevopptak

Søknaden sendes til

post@beiarn.kommune.no

 

Evt
Beiarn kommune
Nedre Beiarveien 906

8110 Moldjord

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skoleadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Ansvarlig enhet

Avdeling:Skoleadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Kontaktpersoner

Navn:Kari-Marie Sandvik Stenmark
Tittel:Kommunalleder
Telefon:48160037
Epost:kari-marie.sandvik.stenmark@beiarn.kommune.no
Navn:Knut Klausen Rønnåbakk
Tittel:Inspektør
Mobil:472 52 074
Epost:knut.ronnaabakk@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-04-22 12:05