Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Den kulturelle skolesekken

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Den kulturelle skolesekken - hjemmeside
Kulturtanken

Partnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.
 

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Trones skole
Telefon:75569180
Epost:bstenmark@beiarn.kommune.no
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:Tollånes 8114 TOLLÅ

Kontaktpersoner

Navn:Kari-marie sandvik Stenmark
Tittel:Kommunalleder oppvekst og kultur
Telefon:48160037
Epost:kari-marie.sandvik.stenmark@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-04-16 10:23
Gyldig fra2011-05-01
Gyldig til2018-06-30