En gang var stien som går mellom Gråtådalen og Os i Beiarn en ferdselsåre som knyttet folket i den nokså avstengte Gråtådalen til hovedbygda. Landskapet langs stien har gjennom århundrer vært i daglig bruk, både av folk som bor inntil denne lia og av samer som har brukt reinbeitene i området. Bruken har satt spor, men de fleste er vanskelige å se. Her kan du imidlertid se severdigheter som for eksempel Jonasgammen, Knutkjelen, Siggafjøsen og andre grotter. Den gamle ferdselsveien er nå en merket tursti som innbyr til en praktfull naturopplevelse. Hele stien er 15 km lang, og man bør beregne seg en dag på hele turen.

NB Startpunkt på Os er endret fra det opprinnelige, og befinner seg ikke lenger på Einan. Du finner skiltet ved øverste enden av bebyggelsen på Os.

Fotefar mot nord - den gamle Gråtådalveien brosjyre pdf
NB Brosjyren er gammel.