2001.pngKommuneplanens arealdel ble vedtatt av Beiarn kommunestyre 20.06.2001 i sak 26/01.

 

Gjeldende bestemmelder:

Bestemmelser 2001

 

Gjeldende plankart:

Arealplankart hele kommunen

Utsnitt Tvervik

Utsnitt Moldjord

Utsnitt Storjord

Utsnitt Storjord-Larsos

Utsnitt Tollå

Tegnforklaring

 

Vedtaksdokumenter:

Vedtak

Saksfremlegg