Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. mai 2024 kl. 13:36

Hovedinngangen til kommunehuset er stengt i forbindelse med ombygging

Les mer

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Psykiske lidelser, hjertesykdomer, lungesykdommer.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Det er opp til den enkelte arrangør om de aksepterer ledsagerbevis.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis på telefonen

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen om å få ledsagerbevis. Kommunen vil gi deg et skriftlig vedtak uansett om du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.

Søknad skjer via eget skjema.

Vedlagt skal ligge to passfoto samt bekreftelse fra lege.

Skjema

Søknad om ledsagerbevis

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.
 
Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-04-16 09:35
Gyldig fra2015-08-19
Gyldig til2017-06-30