Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Legevaktnummer/øyeblikkelig hjelp:
116 117 hele døgnet

Beiarn legekontor befinner seg på Moldjord, i Nedre Beiarveien 906. Kontoret er ikke bemannet utenom vanlig kontortid. Man får kontakt med legevakt gjennom telefonen.

Legevaktsentral:

Etter kontortiden slutt vil alle telefoner bli viderekoblet direkte til Bodø Legevakt, som vil videreformidle kontakt til vakthavende i Beiarn/Skjerstad fram til kl. 21.00 på hverdager og kl. 18.00 i helger og i høytider.

 

I tidsrommet fra: 

kl.21.00 - 08.00 på hverdager

kl.18.00 - 10.00 i helger og høytider

vil  det bli gitt et tilbud fra Bodø legevakt. (mindre alvorlige tilfeller, eksempelvis, sutur av kuttskader, fjerning av fremmedlegemer og lignende)

 

Akuttsituasjoner:

Dersom det skulle oppstå akutt(e) sykdom eller skader i tidsrommet mellom:

kl.21.00 - 08.00 på hverdager

kl.18.00 - 10.00 i helger og høytider,

vil legene i Beiarn/Skjerstad bli varslet, og rykke ut som før.

Alvorlig sykdom og skade kan også meldes til telefon 113

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunelegen
Telefon:75569100
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-09-26 14:16
Gyldig fra2016-01-01
Gyldig til2019-06-06