SAKSLISTE

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

 

Åpning av møtet ved ordfører

Kulturinnslag fra kulturskola

Markering og overrekkelse av ordførerkjede

Kulturinnslag ved Sunniva Lotte Wormsen

 

Innledning til debatt i kommunestyret knyttet til oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel


- Hva vi bruker arealene på – har det noe å si?. Innlegg fra  Bull HansenDet er en stor fordel å ha sett gjennom NOU 2020:15 før møtet og gjort seg opp en mening om kommunestyret skal gi uttalelse til denne.

 

REFERATER

 

1/21             21/56               GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET                                                                                             

                    

2/21             20/360             FINANSRAPPORTERING 2020 - STATUS PR. 31.12.2020                                                                                              

                    

3/21             20/404            FORNYE AVTALE MED NORDLANDSMUSEET                                                                                              

                    

4/21             20/632            FORSKRIFT - MOTORFERDSEL I VANN OG VASSDRAG I BEIARN KOMMUNE