Møteinnkalling

Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

Tematime:

«Flomsikring og isgang i Beiarelva – kommunens rolle og ansvar»

REFERATER

 

5/21             21/174              GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

                                                                                                             

6/21             21/80                RETNINGSLINJER FOR BRUK AV "ORDFØRERKJEDE"                                                                                               

                 

7/21             21/43                ÅRSREGNSKAP - BEIARN NÆRINGSEIENDOM KF                                                                                               

                     

8/21             20/274              BEIARVEKST                                                                                               

                   

9/21             20/103              NOU 2020:15 - DET HANDLER OM NORGE - HØRINGSSVAR                                                                                               

                     

10/21           21/154              OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP OG TILSLUTNING FRA RØDØY KOMMUNE