Møteinnkalling
Vedlegg til kommunestyrets sak 27/21- Utfordringsdokument 2022 - 2025.
Tilleggssak/dokumenter til møte i Beiarn kommunestyret 23. juni 2021 

​Møteprotokoll

 

Tradisjonen tro avslutter kommunestyret første halvår med rømmegrøt, spekemat og flatbrød etter møtet. 

Saksnr.

Arkivsaksnr. 
Tittel


Tematime: Politiet 
                  Husbanken 

19/21 

21/387 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

20/21 

21/45
EKSTRA LÅNEOPPTAK FRA HUSBANKEN 2021  

21/21 

18/561 SKAL BEIARN SØKE OM STATUS NASJONALPARKKOMMUNE?

22/21

20/800 800 
KOMMUNALE BRUER - OPPGRADERING 

23/21 

 

21/195
SKOLEKRETSGRENSER 

24/21 

21/331331 
PROSJEKTLEDERSTILLING - TEKNISK AVDELING 

25/21 

21/350 
FINANSRAPPORTERING 2021-STATUS PR. 30.04.2021 

26/21 

21/355 
ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2021 

27/21  21/356 
UTFORDRINGSDOKUMENT 2022 - 2025