Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

 

 

Kulturskoleinnslag. 
Tematime: «Hva skjer for barn og unge i Beiarn i 2022 og/ramover». v/Chris Windfield, kultur og fritidskonsulent barn og unge. 

REFERATER

1/22 

22/87 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 

2/22 

20/934 
FORVALTNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER  

3/22 

22/31 
INNBYGGERINITIATIV - NY BEHANDLING AV SKOLESAKEN REF. 20/882 

4/22

20/882 
TILRETTELEGGING A V AREAL TIL SKYTEBANE I FLERBRUKSHALL

5/22

21/350 
FINANSRAPPORTERING 2021

6/22 

20/264 
ETABLERING A V SEKRETARIAT I HELSEFELLESKAPET LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SALTEN

7/22

22/45
SAMORDNA INNKJØP I NORDLAND-NY VERTSKOMMUNEAVTALE